Werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst

De taak van het bijzonder comité voor de sociale dienst is drieledig:

  • beslissen over dossiers van individuele hulpverlening (toekenning leefloon, voorschotten, budgetbegeleiding)
  • het bespreken van de werking van de sociale dienst
  • adviesfunctie over het sociaal beleid van het OCMW

Contact