Werking van het college

Het college van burgemeester en schepenen, kortweg het schepencollege, staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het schepencollege bestaat uit de burgemeester en zes schepenen.

Het college bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college bepaalt zelf wanneer het bijeen komt. In de regel is er wekelijks een collegevergadering op dinsdag. De burgemeester zit de vergadering voor en kan in dringende gevallen het college bijeenroepen op een andere dag.

De vergaderingen zijn niet openbaar en de beslissingen worden allemaal collegiaal genomen. Dat betekent dat het college van burgemeester en schepenen de beslissing neemt en niet een individuele schepen.

Contact