151005_jeugd.jpg

Werkingssubsidie jeugdbewegingen

Voor hun jaarlijkse werking kan elke Maldegemse jeugdwerkorganisatie een beroep doen op subsidies via het gemeentebestuur.

Voor het toekennen van subsidies worden de activiteiten opgedeeld in verschillende categorieën:

  • Activiteiten van 2 tot 6 uur, 6 tot 24 uur en 24 uur tot 5 overnachtingen.
  • Activiteiten waarvoor je een bijzondere inspanning deed of waarvoor je een deskundige hebt aangetrokken.
  • Activiteiten die door de gemeentelijke jeugdraad of door de gemeentelijke diensten gecoördineerd, gestimuleerd of georganiseerd werden.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies:

  • Activiteiten die kaderen in de regelmatige werking: enkel de activiteiten met en voor kinderen, dus geen leiderskring of voorbereiding door leiding e.d.
  • Activiteiten waarvoor een bijzondere inspanning geleverd wordt (dit zijn activiteiten ook voor ouders en sympathisanten, bv. ouderavond, spaghettiavond, playbackshow, of een speciale activiteit voor de kinderen bv. toneelvoorstelling, muziekoptreden, daguitstap met busvervoer en/of toegangsprijs e.d.).
  • Activiteiten die door de gemeentelijke jeugdraad of door de gemeentelijke diensten gecoördineerd, gestimuleerd of georganiseerd worden (bv. deelname Jeugdraad, Roefeldag, 11.11.11., carnavalsstoet, strandkarrenrace e.d.). Hier worden dus ook activiteiten gesubsidieerd waaraan enkel de leiding deelneemt.
  • Activiteiten waarbij externe deskundigen aangetrokken worden (bv. voordracht, EHBO-cursus, vormingssessie e.d.). Hier worden dus ook activiteiten gesubsidieerd waaraan enkel de leiding deelneemt.

De Jeugddienst staat in voor het opvolgen en afhandelen van de gemeentelijke subsidiedossiers voor het lokale jeugdwerk. Bovendien krijgen de jeugdwerkingen die een dossier moeten invullen, elk jaar een gerichte vorming waarbij de Jeugddienst het reglement toetst aan de praktijk. Bij problemen of moeilijkheden, is de Jeugddienst hun eerste aanspreekpunt.

Contact