Wespen en Aziatische Hoornaars

Verdelgen van een wespennest

Voor het verdelgen van een wespennest kan je beroep doen op:

  • de brandweer via hulpverleningszone Meetjesland: via het e-loket kan je een aanvraag tot verdelging doen. De kostprijs voor het verdelgen van een gewone wespennest bedraagt € 45. 
  • een private professionele verdelger: op www.wespennest.vlaanderen kan je de contactgegevens van een professionele verdelger in de regio opzoeken. Ze hanteren meestal dezelfde prijzen.

Moeten we elk wespennest laten verdelgen?

Het antwoord op deze vraag is kort en simpel: nee! In tegendeel zelfs. Het klinkt misschien raar, maar wespen zijn onze bondgenoten.

De gewone (of Duitse) wesp is van nature een vleeseter. De wesp vangt enorm veel insecten in onze (moes)tuin. Hij zorgt ervoor dat het aantal insecten min of meer onder controle blijft waardoor we als tuinier een pak minder verdelgingsproducten moeten gebruiken. Een tweede voordeel is dat ze enorm veel huisvliegen en muggen vangen.

Moeten we dan elk wespennest ongemoeid laten? Het antwoord hierop is dubbel. Een wespennest dat ver weg in de tuin hangt, zal veel minder hinder opleveren dan een nest bij de achterdeur. Een wespennest dat geen hinder oplevert voor jezelf, je gezin of je huisdier(en) kan je best ongemoeid laten. Deze wespen kunnen hun taak in de natuur ongestoord vervullen. Als iemand in je gezin allergisch is voor wespengif kan je het wespennest beter preventief laten verwijderen. Word je gestoken en zie je een allergische reactie? Bel dan meteen 112! 

Interessant weetje

Tijdens de bouw van het nest voeden de werksters (vrouwtjeswespen) zich met het zoete braaksel van de larven. Hier zijn ze heel het wespenseizoen mee bezig. Naar het einde van de zomer toe zijn er geen nieuwe larven meer in het nest. Hierdoor stopt de eigen productie van zoetigheid.

Het gebrek aan voedsel dwingt de werksters om extern te zoeken naar zoetigheden. Waaronder onze zoete lekkernijen.  

Alle beestjes op een rij

Verdelgen van Aziatische hoornaars

Voor het verdelgen van een nest met Aziatische hoornaars kan je gratis beroep doen op: 

  • de brandweer via hulpverleningszone Meetjesland indien een nest gevaarlijke, levensbedreigende situaties oplevert. Via het e-loket kan je een aanvraag tot verdelging doen (bij het veld "Extra info" kan je dan best melden dat je denkt dat het over een nest Aziatische hoornaars gaat).  
  • een verdelger na melding bij vespawatch.be indien er geen gevaar is (nest hoog in een boom, weg van bewoning, …). Vespawatch zal dan verder contact nemen met VZW Rato of een andere verdelger voor de verdelging.

 

Hoe herken je de Aziatische hoornaar? 

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de inheemse Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar goed herkennen aan haar unieke kleurencombinatie. Op de kop en het borststuk zijn ze volledig zwart. Ook het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes. Voor meer gedetailleerde informatie kan je terecht op https://vespawatch.be/identificatie.

Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te hebben. De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer agressief zijn als je haar nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens. Met haar angel kan de hoornaar wel meermaals pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag ze dus zeker niet uit!

Europese vs. Aziatische hoornaar

Moeten we elk nest van Aziatische hoornaars laten verdelgen?

Het antwoord op deze vraag is kort en simpel: ja!

De Aziatische hoornaar is sinds 2019 in ons land een invasieve exoot die verdelgd moet worden. De verdelging is nodig omdat de Aziatische hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen, ...) belaagt, waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komen te staan. Bovendien heeft de Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen wat voor de imkers in ons land een ernstig probleem kan worden.

Daarom is er een plan opgemaakt door de overheid, samen met andere instanties om de verdere uitbreiding zoveel mogelijk af te remmen. Echter, het plan kan alleen maar slagen met de hulp van de bevolking. Er wordt daarom gevraagd aan burgers om via vespawatch.be meldingen door te geven.

Een wesp is geen bij en is geen hoornaar

Een beknopt overzicht met het verschil tussen wespen, bijen, zweefvliegen en hoornaars wordt in de tabel hieronder gegeven. Dit overzicht is gebaseerd op de brochure "Wespenfolder 2023", waarin er meer gedetailleerde informatie en fotomateriaal kan terug gevonden worden.

 

Wat?

 

Herkenning

 

Steekgedrag

 

Verdelgen

 

Gewone of
Duitse wesp

 


Slank gebouwd 
Geel-zwart van kleur Nauwelijks behaard

 

Indien (het nest) bedreigd

 

Indien in omgeving van en gevaar voor de mens


  Honingbij   Slank gebouwd
Bruin-zwart van kleur
Licht behaard
  Indien bedreigd, kan slechts eenmaal steken en sterft daarna   Niet, want ze zijn beschermd contacteer een imker via imkerzoeken.be 

  Hommel  

Fors gebouwd   
Zwart met gekleurde banden of volledig gekleurd
Sterk behaard

  Indien bedreigd   Niet, want ze zijn beschermd contacteer een imker via imkerzoeken.be

  Metselbij   Slank gebouwd  Bruin-rossig van kleur
Sterk behaard
  Ongevaarlijk   Niet, de angel raakt niet door onze huid, dus verdelgen is onnodig

  Zweefvlieg   Slank gebouwd 
Geel-zwart van kleur Niet behaard
  Ongevaarlijk   Niet, heeft geen angel

  Europese hoornaar (ook paardenwesp of hoorntor genoemd)  

Tweemaal zo groot als een gewone wesp Rood-bruin-geel van kleur
Nauwelijks behaard

  Indien bedreigd   Indien in omgeving van en gevaar voor de mens

  Aziatische hoornaar   Tot tweemaal zo groot als een gewone wesp
Zwart met stukje geel van kleur
Nauwelijks behaard
  Indien bedreigd   Uitheemse soort, zeker noodzakelijk


Contact