Via 'wijk-werken' kan je als werkzoekende met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Wijk-werkers worden vooral ingezet voor maatschappelijk relevante, lokale taken bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gras in je tuin afrijden, kleine onderhouds- of herstellingswerken, voor- en naschoolse kinderopvang, het bedelen van maaltijden aan huis, het ruimen van zwerfvuil, logistieke taken bij verenigingen en lokale besturen, …

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA-stelsel.

Vergoeding

Wijkwerkers krijgen een vergoeding van € 4,10  per uur bovenop hun uitkering. Ze kunnen enkele uren per week klusjes uitvoeren (maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar).

Meer info?

Er worden verspreid over het Meetjesland zitdagen ingericht voor zowel de wijk-werkers als de gebruikers van wijk-werk.    

Zowel de wijk-werkers als de gebruikers kunnen op alle zitdaglocaties van het samenwerkingsverband bij een wijk-werkbemiddelaar terecht. Meer info vind je op https://www.vdab.be/wijk-werken en op www.welzijnsband.be .

Zitdagen in Maldegem

Voor Maldegem kunnen wijk-werkers en gebruikers een afspraak maken bij Barbara De Pauw :

GSM: 0470 403 393 of
barbara.vdab@welzijnsband.be

De wijk-werkbemiddelaar zal u algemene informatie geven over wijk-werk en zal nagaan of de gevraagde klus mogelijk is. Daarnaast kan hij hulp bieden bij het online aanmelden en bij het invullen van een gebruikersovereenkomst. Van zodra alle formulieren in orde zijn en het jaarlijks inschrijvingsgeld van 7,50 euro betaald is, kan u wijk-werkcheques bestellen (7,45 euro per stuk ) en kan de klus ingepland worden. Ook als wijk-werker kan u bij de wijk-werkbemiddelaar terecht met uw vragen. 

Contact