Woningkwaliteit

 

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting.
De Vlaamse Wooncode definieert dat grondrecht als “de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid”.
Met de woningkwaliteitsbewaking willen we dat recht op een goede, veilige en gezonde woning bevorderen.

Klachten over woningkwaliteit of overbewoning

Huur je een woning, kamer of appartement en ondervind je hinder of zijn er gebreken? Licht dan eerst de verhuurder in met een aangetekende brief en leg een termijn op waarbinnen je een reactie wenst. Blijf je hinder ondervinden? Dan kan je bij de gemeente een klacht indienen.
We moeten elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschiktheid- en onbewoonbaarverklaring op te starten. 

Wie?

Elke belanghebbende kan dit verzoek indienen: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, OCMW, sociale (woon)organisaties, …

Hoe?

Je kan de aanvraag:

  1. indienen via het online meldingsformulier (link naar online meldingsformulier te vinden onderaan deze pagina)
  2. afgeven tegen ontvangstbewijs bij het woonloket van de gemeente
  3. opsturen per post naar dienst veiligheid, Marktstraat 7 te 9990 Maldegem

Conformiteitsonderzoek

Bij een conformiteitsonderzoek beoordeelt de woningcontroleur de feitelijke, objectieve toestand van de woning. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van het gebouw waarin de zelfstandige woning of kamer zich bevindt.

Wie?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of onderverhuurder een woning verhuurt of te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten kan een conformiteitsattest vragen aan de burgemeester

Hoe?

Je kan de aanvraag:

  1. afgeven tegen ontvangstbewijs bij het woonloket van de gemeente
  2. opsturen per post naar dienst veiligheid, Marktstraat 7 te 9990 Maldegem
  3. mailen naar veiligheid@maldegem.be

 

Heb je vragen over woningkwaliteit of heb je hierbij hulp nodig? Dan kan je terecht in het woon- en energieloket. 

Maak hier een afspraak

Contact