Woonzorgzone Maldegem

Het gemeente- en OCMW-bestuur Maldegem willen met de oprichting van een woonzorgzone aan ouderen de mogelijkheid geven om langer zelfstandig te wonen.

Een woonzorgzone of zorgknooppunt heeft de bedoeling een comfortabele woonomgeving te creëren voor ouderen en zorgbehoevenden zodat deze zo lang mogelijk in de eigen buurt of in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. 

Het concept kan zowel toegepast worden in het centrum van de gemeente als in de andere deelkernen of wijken.

Inspraak zorgaanbieders en inwoners

Om dit te realiseren, kiest het bestuur bewust voor een participatief traject waarbij zorgaanbieders uit verschillende sectoren mee vorm kunnen geven aan het project: dokters, verpleegkundigen, thuiszorgdiensten, mutualiteiten, poetsdiensten, domotica… maar ook bewoners, de gemeentelijke dienst infrastructuur, bouwpromotoren, sociale huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren.

Werkgroepen

Een goed uitgebouwd buurtzorgnetwerk is hierbij van cruciaal belang. Daarom zullen verschillende werkgroepen (wonen en zorg, infrastructuur en communicatie) en een klankbordgroep de projectgroep ondersteunen om de noden te detecteren, oplossingen op maat voor te stellen en concrete afspraken te maken met de in de zone werkzame actoren.

Meer infohierover vind je bij documenten onderaan deze pagina.