Zefier cvba

Zefier cvba was vroeger gekend als Finiwo.

Zefier cvba is de coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen van Eandis bundelt. Ze heeft bijvoorbeeld verschillende participaties in projecten die elektriciteit  opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, zoals windturbines en zonnepanelen.

De gemeente Maldegem is één van de 175 deelnemers in de cvba.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Anneke Gobeyn

Plaatsvervanger in de Algemene Vergadering

Jan De Metsenaere

Adres

Koning Albert II-laan 37

1030 Brussel

Contact