Zwerfkatten komen in de natuur steeds in bepaalde aantallen voor en vormen in principe geen probleem. Deze wilde katten houden elkaar in evenwicht doordat ze elk hun territorium opbouwen. Deze wilde katten hebben zelfs positieve gevolgen doordat ze allerlei ongedierte opeten.

Toch kunnen zwerfkatten soms wel een probleem vormen:

  • De katten worden gevoederd. In dat geval zullen (zwerf)katten van overal naar de voederplaats komen. De vele katten op een kleine oppervlakte zorgen dan vaak voor overlast.
  • De katten krijgen jongen.

De gemeente werkt samen met het dierenasiel Gent in kader van het zwerfkattenbeleid. Het gemeentebestuur wil zwerfkatten laten steriliseren en castreren. Daarna worden ze opnieuw vrijgelaten in hun vertrouwde omgeving. Op die manier tracht het gemeentebestuur de zwerfkattenpopulatie geleidelijk aan te verkleinen.

In kader van het dierenwelzijnsbeleid zal de gemeente frequent en duidelijk sensibiliseren omtrent de castratie en sterilisatie van (zwerf)katten op het Maldegems grondgebied.

Aanvraag

De aanvraag voor het vangen en behandelen van zwerfkatten verloopt via de dienst Omgeving.

Voorwaarden

Deze dienstverlening is enkel van toepassing op zwerfkatten. Huiskatten komen niet in aanmerking.

Volgende stappen

  • De dienst Omgeving stuurt de aanvraag door naar het dierenasiel waarmee het gemeentebestuur een contract heeft afgesloten.
  • Het asiel zal de aanvrager contacteren zodat er een vangkooi kan worden geplaatst.
  • Het asiel controleert de gevangen zwerfkatten op ziektes en zal ze behandelen indien ze ziek zijn. Daarnaast worden de zwerfkatten ook gecastreerd of gesteriliseerd.
  • De zwerfkatten worden, in de meeste gevallen, teruggezet in de omgeving waar ze gevangen werden. 

Prijs

De behandeling van de zwerfkatten wordt door de gemeente betaald. Er is geen tussenkomst voorzien betreft de behandeling van huiskatten.

Oproep: Wie wil een zwerfkat opvangen?

Bij een overpopulatie aan zwerfkatten op een bepaalde plaats, is het niet altijd mogelijk om de dieren terug te zetten. Daarom doen we een warme oproep naar inwoners die een zwerfkat wil opvangen.

Het gaat dus meestal om wilde katjes die niet binnen moeten worden opgevangen, maar meer in vrijheid leven. Woon je iets ruimer of op een boerderij(tje), dan kunnen ze van nut zijn om muizen of ratten te verjagen.

Wat we van het opvanggezin verwachten is dat ze de zwerfkat eten en drinken geven, medische verzorging indien nodig, onderdak in een schuur(tje) in het stro of een tuinhuis met een mandje, enz.

De zwerfkat zullen steriel zijn; ontwormd, ontvlooid en krijgen als kenteken een knipje in het oor. De kosten hiervoor worden door het gemeentebestuur gedragen.

Wie de kat opvangt moet deze wel in het begin een aantal weken binnen houden zodat ze kunnen wennen aan de nieuwe omgeving / geuren en niet direct op de loop gaan.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de milieudienst.

Contact