Aangifte geboorte

Maak hier een afspraak om een geboorte in Maldegem aan te geven

Ieder kind dat in Maldegem wordt geboren, moet je binnen de vijftien dagen aangeven bij de dienst Burgelijke Stand.

Voorwaarde

Het kind moet op het grondgebied van Maldegem geboren zijn.

Procedure

De moeder, vader of meemoeder melden zich op de dienst burgerlijke stand met:

  • Geboorteattest van het ziekenhuis of, bij een thuisbevalling, door de vroedvrouw of geneesheer.
  • Eventueel het formulier van keuze familienaam afgeleverd door het ziekenhuis.
  • Identiteitskaarten en eventueel het trouwboekje van de ouders.

Opgelet

  • Als moeder en vader/meemoeder niet gehuwd zijn, dan kan de vader/meemoeder de aangifte niet alleen doen. Tenzij het kind erkend werd voor de geboorte. In dat geval neem je het bewijs van erkenning mee bij de aangifte.

Na de aangifte ontvang je deze documenten:

  • Attest om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen.
  • Attest voor de mutualiteit.
  • Twee bijkomende attesten van geboorte.
  • Formulier 'inenting tegen polio'.

Contact