Aansluiting openbare riolering

De rioolaansluiting van je woning is afhankelijk van het rioleringsstelsel in de straat, de ouderdom van de woning en de zone waar je woning zich bevindt.

Ligt je woning in het centraal gebied of het collectief geoptimaliseerd buitengebied dan zit er openbare riolering in de straat en is iedere burger verplicht om zich hierop aan te sluiten met de private riolering.

Als er nog geen openbare riolering in de straat zit en de woning bevindt zich in de groene zone, dan moet de aansluiting van de private riolering gebeuren op een ingebuisde of open gracht.

Alle aansluitingen op de riolering en/of inbuizing op het openbaar domein gebeuren door een door de gemeente aangeduide aannemer. Het is verboden om zelf aansluitingen te realiseren.
 
Wie een bouwaanvraag indient voor een nieuwe constructie (groter dan 40m², zoals een woning) zal bij afgifte van de vergunning een advies ontvangen van de dienst Infrastructuur met de exacte aansluitingsprocedure en -voorwaarden. In dit advies zit het aanvraagformulier voor de aansluiting op het openbare rioleringsnet.
 
Wens je meer informatie over de huisaansluiting op de riolering? 
 

Is mijn woning aangesloten?

Om te weten of je woning aangesloten is aangesloten op het rioleringsnet kan je deze zaken controleren:

 • Er bevinden zich twee huisaansluitputjes aan mijn woning. Op de deksels staat er 'RWA' (regenwater) en 'DWA' (afvalwater).
 • Er bevindt zich één huisaansluiting aan mijn woning. Op het deksel staat geen tekst.
 • Het afvalwater van de woning loopt op een of andere manier af richting de straat. Er is echter geen huisaansluitingsput te vinden.
 • Loten in een nieuwe verkaveling hebben altijd twee huisaansluitputjes met deksel en daarop 'RWA' en 'DWA'.

Aanvraag 

Procedure

Alle aansluitingen op het openbare domein gebeuren via een door de gemeente aangestelde aannemer en volgens een vaste procedure:

 • Vul het aanvraagformulier in dat je bij je bouwvergunning ontvangt of vul het online aanvraagformulier (zie boven) in.
 • Neem een kopie van je actueel rioleringsplan en een kopie van het inplantingsplan waarop de gewenste locatie van de huisaansluiting staat.
 • Stuur je aanvraag tot aansluiting op naar het Gemeentebestuur of kom langs bij de dienst Wegen & Rioleringen.

Wanneer

Je aansluiting vraag je best aan voor de bouwfase start. Zo vermijd je problemen met de aansluitdiepte of het tijdstip van uitvoering. De aanvraag dien je best in zodra je je bouwvergunning hebt.

Uitvoering

Eens de aanvraag ingediend werd bij het Gemeentebestuur zal er door de aangestelde aannemer van de Gemeente een opmeting plaatsvinden en een kostenraming voor de aansluiting. Na goedkeuring op de raming door de aanvrager zal de huisaansluiting op de werkplanning van de aannemer geplaatst worden.

Principeschetsen

 • Aansluiting op een gemengd rioleringsstelsel
 • Aansluiting op een gescheiden stelsel (RWA+DWA)
 • Aansluiting op een ingebuisde gracht – groene zone
 • Aansluiting naar een straatgracht aan de overzijde van een weg – groene zone

Wat wordt er geplaatst?

 • Huisaansluitputje voor afvalwater (inclusief deksel met inscriptie 'DWA')
 • Huisaansluitputje voor regenwater (als er geen gracht aanwezig is, inclusief deksel met inscriptie 'RWA')
 • De nodige leidingen naar het openbare riool met de aansluiting hierop.

Prijs

De kosten voor de aansluiting van private riolering op het openbare rioleringsnet, de bijhorende opbraak en heraanleg van de bovenbouw zijn op kosten van de aanvrager.

Contact