Academie voor Muziek, Woord en Dans (interlokale vereniging)

Deze Interlokale Vereniging bestaat tussen het gemeentebestuur Aalter, Beernem, Knesselare, Maldegem en Ruiselede. De Interlokale Vereniging werd opgestart om volgend project van gemeentelijk belang te verwezenlijken:

Een artistieke naschoolse opvoeding op het vlak van muziek, woord en dans zo toegankelíjk en bereikbaar mogelijk aanbieden voor een breed publiek in de gemeenten Aalter, Beernem, Knesselare, Maldegem en Ruíselede op basis van de middelen die de hogere overheid ter beschikking stelt. Dit wordt nagestreefd door het inrichten van activiteiten en gestructureerde lessenpakketten door de Academie voor Muziek, Woord en Dans die zowel een vaktechnische scholing als een algemene artistieke vorming omvatten. De Academie is een door het minísterie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs erkende en gesubsidieerde ínstelling voor Deeltijds Kunstonderwijs (DKo) en stelt zich tot doel alle opvoedingsaspecten aan bod te laten komen en jongeren en volwassenen aan te spreken op creatief, esthetisch, lichamelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal vlak.

Om bovenstaande doelstelling te bereíken worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Vertegenwoordiger in het Beheerscomité:

Peter T. Van Hecke

Plaatsvervanger:

Cedric De Smet

Adres

Stationsstraat 141

9880 Aalter

Contact

Contactpersonen