Autonoom Gemeentebedrijf

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem (AGB) zorgt voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur: de uitbating van het Sint-Annazwembad, de uitbating van sporthal MEOS en de organisatie van Parkcross Maldegem.

Een raad van bestuur en een directiecomité bestuurt het AGB Maldegem. De leden van de raad van bestuur en het directiecomité zijn dezelfde als de leden van respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

Contactinformatie