Autonoom Gemeentebedrijf

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem (AGB) zorgt voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur: de uitbating van het Sint-Annazwembad, de uitbating van sporthal MEOS en de organisatie van Parkcross Maldegem.

Een raad van bestuur en een directiecomité bestuurt het AGB Maldegem. 

Contactinformatie