Bekken van de Brugse Polders

De bekkenstructuren organiseren overleg en samenwerking in het kader van het integraal waterbeleid, wateroverlast of slechte waterkwaliteit.

Het bekken van de Brugse Polders ligt in het westen van Vlaanderen. Het ligt voor driekwart in West-Vlaanderen en een kwart in Oost-Vlaanderen. 28 gemeenten, waaronder Maldegem, behoren (deels) tot het bekken van de Brugse Polders.

Typerend voor het bekken zijn de poldergebieden en de kanalen die het bekken doorkruisen.  Het bekken wordt gekenmerkt door verscheiden regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In één aandachtsgebied, het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek, willen ze op termijn een goede watertoestand halen en zetten ze in op een gebiedsgerichte werking.  Ook in andere gebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop.

Vertegenwoordiger in de Algemene bekkenvergadering

Ineke Hebbrecht

Plaatsvervanger in de Algemene bekkenvergadering

Valerie Taeldeman

Adres

Zandvoordestraat 375

8400 Oostende

Contact