Bisnummer aanvragen

Maak hier een afspraak 

Wat is het Bisregister ? 

Voor de personen die rechten hebben binnen de Belgische sociale zekerheid, maar niet opgenomen zijn in het Rijksregister, wordt het INSZ-nummer (nummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) gebruikt voor de identificatie bij de sociale zekerheidsinstellingen.

Voor buitenlandse werknemers die minder dan 3 maanden in ons land verblijven en die in België willen werken als seizoensarbeider en die niet over een Belgisch rijksregisternummer beschikken, moet de werkgever een bisnummer aanvragen. Hiermee kan de werkgever aan de dienst déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte (DIMONA) doorgeven welke seizoensarbeiders bij hem aan het werk zijn.

Aanvraag

Een bisnummer vraag je gratis aan bij de Vreemdelingendienst. Neem je identiteitskaart of paspoort mee. 

 

 

Contact