Een bodemattest is een officieel certificaat dat wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM). Het attest vermeldt of een bepaald perceel is opgenomen in het register van verontreinigde gronden. Een bodemattest is verplicht bij elke overeenkomst waarbij grond van eigenaar verandert.

Dat betekent dat een verkoopakte van onroerend goed niet kan doorgaan zonder een bodemattest. De verkoper regelt, meestal via de notaris, en betaalt de aanvraag.

Het bodemattest dient om:

  • De koper van een mogelijk vervuilde grond te beschermen.
  • Vermijden dat verontreinigde gronden worden overgedragen en/of verkocht.

Aanvraag

Een bodemattest kan je via een notaris, makelaar of bodemsaneringsexpert aanvragen.
Maar je kan het ook zelf doen:

  1. Vul het aanvraagdocument (zie onder) voor een bodemattest in.
  2. Stort het correcte bedrag aan OVAM.
  3. Vraag de kadastrale gegevens op via de FOD Financiën.
  4. Stuur het aanvraagdocument, een kopie van je betalingsbewijs en de kadastrale informatie op naar OVAM. 
  5. Binnen de dertig dagen zal je van OVAM een bodemattest ontvangen of zal OVAM extra informatie opvragen. 
    Uitzondering: als het om verontreinigde grond gaat, kan het maximum zestig dagen duren voordat je het bodemattest ontvangt.

Officiële bodemattesten worden verstuurd met de post. Door het attest tijdig aan te vragen, kan je de ontbinding van de verkoopovereenkomst en een eventuele bijkomende schadevergoeding vermijden.

Prijs

Sinds 1 juni 2021 bedraagt de kostprijs van een bodemattest 55 euro voor een volledig kadastraal perceel en 222 euro voor een deel van een kadastraal perceel. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 55 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie. Deze bedragen worden geïndexeerd.

Contact