Bodemverontreiniging

De bodem bestaat uit drie delen: aarde, water en lucht. Een verontreiniging kan in de aarde zitten, in het grondwater of in vluchtige deeltjes die zich ophopen in de bodemlucht. Een verontreiniging in de aarde kan ook deels oplossen in het grondwater en zich zo verspreiden.

Bodemverontreiniging is meestal het gevolg van onzorgvuldig omgaan met stoffen en het legaal of illegaal verwijderen van afvalstoffen. Activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken staan opgesomd in de VLAREM-wetgeving. Zoals: afvalverwerkende bedrijven, garage(werkplaatsen), metaalbewerking, benzinestations, opslag van gevaarlijke producten en droogkuis.

Ook bij particulieren kan bodemverontreiniging ontstaan. Bijvoorbeeld een ondergrondse mazouttank die lekt of afval dat in de grond begraven is.

Wens je graag meer informatie over bodemverontreining?

Maak hier een afspraak

Sanering

Bodemverontreiniging moet worden verwijderd. De manier waarop hangt onder meer af van het soort verontreiniging. De verwijdering gebeurt best door een gespecialiseerde firma en onder begeleiding van een bodemsaneringsdeskundige. In bepaalde gevallen neemt OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) deze taak op zich.

Aanvraag

Als je een huis, loods of oud bedrijf koopt, is goed om bij de overdracht het pand te informeren of er een risico is op bodemverontreiniging. Als er een risicoactiviteit in het pand werd uitgevoerd, zal er een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd en/of zijn er hierover gegevens gekend.

Bij de overdracht van een pand is een bodemattest verplicht. Dat attest kan je aanvragen en verkrijgen bij OVAM. In de praktijk zal de notaris altijd zorgen voor de nodige informatie en attesten. In de meeste gevallen, als er geen risicoactiviteit heeft plaatsgevonden, zal zo'n attest meedelen dat er geen informatie gekend is. We spreken in dat geval over een blanco attest.

Contact