Buitenlandse akte

Voorwaarden

  • Buitenlandse akten worden enkel in Maldegem overgeschreven als de persoon, op wie de akte betrekking heeft, in Maldegem is gedomicilieerd.
  • Alle buitenlandse akten moeten, indien nodig, voorzien zijn van legalisatie of apostille en vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Aanvraag

De akten worden voorgelegd aan de dienst burgerlijke stand. Na ondertekening door de ambtenaar van de burgerlijke stand kan je een afschrift van de overgeschreven akte aanvragen.

Meenemen

  • De correct gelegaliseerde akte(n).

Prijs

  • Voor de overschrijving van een buitenlandse huwelijksakte betaal je € 20,5 voor het trouwboekje.
  • Andere akten zijn gratis.

 

Contact