Cultuur in het meerjarenplan

De cultuurdienst is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid van het
gemeentebestuur.  De dienst is ook de schakel tussen het culturele verenigingsleven in Maldegem enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.

In het meerjarenplan is ook het cultuurbeleid opgenomen. De volledige tekst van dit meerjarenplan vind je hier.

Contact