Cultuur in het meerjarenplan

De cultuurdienst is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid van het
gemeentebestuur.  De dienst is ook de schakel tussen het culturele verenigingsleven in Maldegem enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.In het meerjarenplan 2014-2019 is ook het cultuurbeleid opgenomen. De volledige
tekst van dit meerjarenplan vind je hier.

Contact