Meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan 2020-2025 is vastgesteld tijdens de zitting van de gemeenteraad van 18 december 2019.

Een gemeente heeft in eerste instantie als taken te zorgen voor veiligheid, armoedebestrijding, een goede mobiliteit en een proper en net Maldegem. Deze vier basistaken vormen de rode draad doorheen de zes doelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025.

Om die basistaken te kunnen uitvoeren, zullen we vooruitstrevend en bedrijfsmatig te werk gaan. 

Efficiëntie en forse besparingen staan voorop.

Een efficiëntiemanager zal daarom de organisatiestructuur en processen herbekijken. 

We besparen nu al 1 miljoen euro o.a. door: 

 1. subsidies af te schaffen die weinig impact hebben maar wel grote handelings- en administratiekosten met zich meebrengen;
 2. door uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te stappen die weinig toegevoegde waarde hebben en 
 3. door elke eurocent om te draaien. 

Dit is nog maar het begin.

Ook op personeelskosten zal bespaard worden. Door gepensioneerden niet te vervangen en terug te plooien op de basistaken zal dit mogelijk zijn.

Bovendien ontvangt onze gemeente 4 miljoen euro extra uit het ruimtefonds: eindelijk heeft de Vlaamse regering geluisterd naar de noodkreet van plattelandsgemeenten.

Onze aanpak zal doorspekt zijn met eerlijkheid en correctheid. 

 • We hebben respect voor eigendom: woonuitbreidingsgebieden die zonder vergoeding omgezet werden naar natuurgebieden, worden teruggedraaid naar woonuitbreidingsgebieden. 
 • We zullen handhaven zonder voorkeursbehandeling: iedereen moet gelijk behandeld worden.
 • Ook de toekenning van subsidies wordt geëvalueerd: alle verenigingen en sportclubs worden gelijk behandeld.

In tegenstelling tot de vorige besturen kiest het huidige bestuur bewust voor een meerjarenplan met cijfermatige doelstellingen. Op die manier is evaluatie én controle mogelijk.

We zullen financiële aspecten van de gemeente van nabij opvolgen, per kwartaal. 

Dit beleid zal leiden tot een groot overschot op de rekeningen want er zal meer geld binnenkomen dan er gespendeerd wordt.

We zullen grotere projecten uitvoeren als er effectief een behoefte is en als er zich opportuniteiten voordoen de komende jaren. De huidige lage interestvoeten en de financiële middelen die zullen vrijkomen, bieden alvast mogelijkheden.  

Op de planning staan in elk geval een nieuwe culturele hotspot en een extra parking in het centrum van onze gemeente.

We vragen, en dat is nieuw, aan de partijen die niet deel uitmaken van de meerderheid om aan een aantal acties in het toekomstplan mee te werken. Daar kan de Maldegemnaar alleen maar beter van worden.

Krachtlijnen voor ons toekomstplan

Efficiënt Maldegem

De dienstverlening aan de Maldegemnaar moet sneller, efficiënter, correcter en hipper. We bekijken wat efficiënter kan in onze gemeente en zetten ook in op online-diensten. Dit zijn enkele concrete maatregelen: 

 • Via een eerstelijnsdienst en een snelbalie, en door te werken op afspraak. 
 • Door alle gemeentediensten in het centrum van Maldegem te concentreren.
 • Via een nieuwe website met een E-loket.

Bereikbaar en Veilig Maldegem

We zetten in op onze gunstige ligging ten opzichte van Gent, Brugge, Knokke en Zeebrugge. Vlotte bereikbaarheid en veiligheid staan voorop. 

 • Door te investeren in een veilige omgeving voor alle weggebruikers.
 • Door centrumstraten te vernieuwen. 
 • Door verder na te denken over het gebruik van camera’s en te investeren in camera’s met automatische nummerplaatherkenning. 

Ecorealistisch Maldegem

We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw. Dit zijn enkele concrete maatregelen: 

 • Via ecologische maatregelen de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% verminderen.
 • Door woonuitbreidingsgebieden (WUG’s) te laten ontwikkelen.
 • Door een kader te creëren voor de bouw van generatiewoningen zoals kangoeroewoningen, meergezinswoningen, zorghoeves, tiny houses.
 • Door verbouwers te stimuleren om leegstaande hoeves een nieuwe bestemming te geven. 

Vooruitstrevend Maldegem

Maldegem is vooruitstrevend. We willen sneller, hipper en beter worden dan de gemiddelde Vlaamse gemeente. Dit zijn enkele concrete maatregelen:

 • Door zoveel mogelijk burgers van verschillende achtergronden en leeftijden bij het beleid te betrekken, met extra aandacht voor de stem van kinderen en jongeren. 
 • Door middel van digitale informatieborden.
 • Door de Maldegem App te verbeteren, met toegevoegde waarde voor de handelaar.

Bedrijfsvriendelijk Maldegem

We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en werknemers, zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen. Dit zijn enkele concrete maatregelen:

 • Door in te zetten op reglementen van leegstand en pop-up-mogelijkheden. 
 • Door een digitale versie van de M-bon aan te bieden.
 • Door het huidige industrieterrein te optimaliseren en een nieuw te ontwikkelen.
 • Door het creëren van een aangename shopbeleving in Maldegem.

Warm en zorgzaam Maldegem

We zijn een warme en zorgzame gemeente. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep. Dit zijn enkele concrete maatregelen:

 • Door met allerlei initiatieven de vereenzaming actief tegen te gaan.
 • Door de sportinfrastructuur verder uit te bouwen.
 • Door het onderzoeken van de mogelijkheden van de Ede als trekpleister in het centrum. 
 • Door het uitbreiden en toegankelijker maken van de gezondheidsconsulten in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef.

 

Contact