Cultuuradviesraad

De cultuuradviesraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over allerhande culturele materies gaande van het lokaal cultuurbeleid in het algemeen, gemeentelijke socio-culturele infrastructuur, ondersteuning van cultuurverenigingen, kunstenbeleid, cultureel erfgoed, het bibliotheekwezen, … . Dit kan gaan van een advies omtrent zaalreglementen tot het adviseren van bijvoorbeeld de straatnaamgeving in Maldegem.

De cultuuradviesraad houdt vinger aan de pols wat betreft lokale culturele noden en is spreekbuis van alle cultuurgebruikers in Maldegem.  Hij streeft naar een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente en ijvert voor samenwerking en overleg tussen de verenigingen.

De cultuuradviesraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen, net zoals alle andere adviesraden.

Samenstelling

De cultuuradviesraad bestaat uit een algemene vergadering en een bestuur. De algemene vergadering bestaat uit de vertegenwoordigers, afgevaardigden van erkende Maldegemse culturele verenigingen, aangevuld met deskundigen, Maldegemse burgers, die omwille van hun professionele of vrijwillige bezigheid of persoonlijke interesse affiniteit met het lokaal cultuurbeleid bezitten. Uit deze leden van de algemene vergadering wordt een bestuur gekozen. De algemene vergadering komt tweemaal per jaar samen. Het bestuur vergadert minimum vijf keer per jaar. 

Binnen de cultuuradviesraad kunnen ook bestendige of tijdelijke werkgroepen worden opgericht hetzij voor de organisatie van culturele manifestaties en/ of activiteiten die tot doel hebben coördinatie en samenwerking tussen verenigingen tot stand te brengen, hetzij om te beraadslagen over bepaalde (deel)aspecten van cultuurbeleid (erfgoed, bibliotheek, …).

Wens je als erkende culturele vereniging lid te worden, dan dien je hiertoe volgende formulieren aan de cultuurdienst te bezorgen:

-           aanvraagformulier lidmaatschap

-           engagementsverklaring afgevaardigde

-           engagementsverklaring plaatsvervanger

Wens je als individu lid te worden, dan hoef je enkel de engagementsverklaring deskundige aan de cultuurdienst te bezorgen.

Je vindt deze formulieren onder documenten onderaan deze pagina.

Dagelijks bestuur

Contact: cultuuradviesraad.maldegem@gmail.com 

Etienne Dhont
Voorzitter

050 71 31 32

etienne.dhont@telenet.be    

Etienne Notteboom
Ondervoorzitter

0486 78 41 80

etienne.notteboom@pandora.be

Els Vyncke
Secretaris

050 72 06 70

cultuuradviesraad.maldegem@gmail.com; vyncke.els@gmail.com;

Rik Vandenberghe
Penningmeester

0475 80 73 07

rvandenberghe@gmail.com 

Susanna Akdut

0477 36 26 76

susanna.akdut@telenet.be

Piet Blomme

050 71 43 57

piet.blomme@gmail.com

Ilse Bruggeman

050 71 92 18

bruggeman.ilse@gmail.com

Ann De Baets

0475 38 69 24

anndebaets64@gmail.com

David De Meyere

0486 34 12 30

david.de.meyere@telenet.be  

Rebecca Derudder

0476 98 73 64

rebecca.derudder@gmail.com

Christa Grijp

050 71 72 01

christagrijp@gmail.com

Marc Maeyens

050 71 36 46

marc.maeyens@adegem.net

Sonja Van de Moere

0497 92 12 30

info@vastgoedappart.be

Contact