Economische adviesraad

Haar opdracht en samenstelling

De economische adviesraad vormt de spil tussen lokale ondernemers van diverse economische sectoren en het gemeentebestuur. De belangrijkste taak is het adviseren van de gemeente over allerlei zaken die de lokale economie in Maldegem aanbelangen.

De economische adviesraad heeft tot doel om overleg te organiseren, advies te verlenen, belangen te behartigen, informatie uit te wisselen en acties en initiatieven te ontwikkelen ter promotie en versterking van de lokale Maldegemse economie. 

In de adviesraad zetelen vertegenwoordigers van de verschillende sectoren (detailhandel, horeca, marktkramers, onderwijs, toerisme, vrije beroepen, dienstensector, bedrijventerreinen en sociaal-economische sector). Daarnaast is het ook mogelijk om als deskundige maar niet-stemgerechtigd lid in het kader van bepaalde agendapunten uitgenodigd te worden.

Leden dagelijks bestuur

Voorzitter: Lieven Bauwens
lieven.bauwens@e-crane.com

Ondervoorzitter Katleen Roels 

katleen@zakenkantoor-roels.be

Secretaris (duo) Sandrien Timmerman en Maud De Decker

contact@vanparrys.be  - mauddedecker@hotmail.com 

Vergaderritme

De economische adviesraad vergadert maandelijks op de eerste dinsdag van de maand. 

De volgende vergadering zal doorgaan op 7 februari 2023 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Resultaten bevraging ondernemers

De economische Raad heeft een bevraging georganiseerd onder Maldegemse ondernemers. De resultaten ervan zijn uitgegeven in boekvorm.

Wens je een exemplaar? Stuur dan een mailtje naar lokale.economie@maldegem.be

Verstrekte adviezen

Recent heeft de adviesraad advies verstrekt op de budgetten voor het beleid lokale economie in het meerjarenplan; advies voor diverse renovaties van gemeentelijke gebouwen evenals advies voor de herziening van het gemeentelijk reglement op de werking van de adviesraden.

Ondernemerscafé

Op 30 november heeft de Economische Raad de resultaten van haar ondernemersbevraging voorgesteld op een ondernemerscafé. Een netwerkevent dat de raad in de toekomst zeker nog wil overdoen.

Overleg tussen ondernemers en onderwijs

De Economische Raad neemt een actieve rol op tijdens het periodiek overleg tussen ondernemers en onderwijs. Diverse initiatieven (stage, jobbeurs, bedrijfsbezoek,..) moeten onze jongeren meer vertrouwd maken met onze Maldegemse bedrijven en het werkaanbod in eigen streek.

Contact