Economische adviesraad

De economische adviesraad vormt de spil tussen lokale ondernemers van diverse economische sectoren en het gemeentebestuur. De belangrijkste taak is het adviseren van de gemeente over allerlei zaken die de lokale economie in Maldegem aanbelangen.

De economische adviesraad heeft tot doel om overleg te organiseren, advies te verlenen, belangen te behartigen, informatie uit te wisselen en acties en initiatieven te ontwikkelen ter promotie en versterking van de lokale Maldegemse economie. 

In de adviesraad zetelen vertegenwoordigers van de verschillende sectoren (detailhandel, horeca, marktkramers, onderwijs, toerisme, vrije beroepen, dienstensector, bedrijventerreinen en sociaal-economische sector). Daarnaast is het ook mogelijk om als deskundige maar niet-stemgerechtigd lid in het kader van bepaalde agendapunten uitgenodigd te worden.

Leden dagelijks bestuur

Lieven Bauwens
wn voorzitter
lieven.bauwens@e-crane.com

De economische adviesraad vergadert maandelijks op de eerste dinsdag van de maand. Maar voor de komende maanden is dit op 8 november en op 13 december, telkens om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Maldegems Ondernemerscafé

Op 29 november 2022 presenteert de Raad de resultaten van haar ondernemersbevraging op een ondernemerscafé.

Bekijk de uitnodiging en schrijf je voor zaterdag 26 november in.

Contact