Economische adviesraad

De economische adviesraad vormt de spil tussen lokale ondernemers van diverse economische sectoren en het gemeentebestuur. De belangrijkste taak is het adviseren van de gemeente over allerlei zaken die de lokale economie in Maldegem aanbelangen.

De economische adviesraad heeft tot doel om overleg te organiseren, advies te verlenen, belangen te behartigen, informatie uit te wisselen en acties en initiatieven te ontwikkelen ter promotie en versterking van de lokale Maldegemse economie. 

In de adviesraad zetelen vertegenwoordigers van de verschillende sectoren (detailhandel, horeca, marktkramers, onderwijs, landbouw, toerisme, vrije beroepen, dienstensector, bedrijventerreinen en sociaal-economische sector). Daarnaast is het ook mogelijk om als deskundige maar niet-stemgerechtigd lid in het kader van bepaalde agendapunten uitgenodigd te worden.

Leden dagelijks bestuur

Pieter Goudeseune Voorzitter pietergoudeseune@gmail.com
Lieven Bauwens Ondervoorzitter lieven.bauwens@e-crane.com
Kristine Moens Secretaris kristine.moens@maldegem.be

 

 

 

Contact