jeugd

Erkenning als jeugdvereniging

Maldegemse jeugdverenigingen kunnen zich laten erkennen door het gemeentebestuur. 

Let wel: enkel jeugdadviesraad voor én door vrijwilligers, die vrijetijdsactiviteiten organiseren voor hun leden en/of breder publiek, komen hiervoor in aanmerking mits uiteraard ook wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden in het reglement.

Verenigingen, die een bepaalde activiteit op handels-, bedrijfs- of beroepsmatige wijze uitoefenen, komen niet in aanmerking voor erkenning.

Je kan het erkenningsreglement raadplegen onderaan deze pagina bij de documenten.

Maldegemse verenigingen kunnen zich laten erkennen door het gemeentebestuur. Wanneer de vereniging voldoet aan bepaalde extra voorwaarden, kan ze ook erkend worden als specifieke Maldegemse vereniging bv. voor jeugd.

Voordelen

  • voordelige tarieven bij huren van infrastructuur van gemeente, AGB en OCMW (binnen de voorwaarden van de betreffende zaalretributiereglementen);
  • ontlenen van gemeentelijk feestmateriaal (binnen de voorwaarden van het uitleenreglement);
  • subsidiëring, mits voldaan wordt aan de betreffende subsidiereglementen (voor erkende cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenverenigingen en jubilerende verenigingen)                     

Aanvraag

Je kan je erkenning aanvragen via de knop hieronder.

Ga naar het aanvraagformulier

Let wel: bij deze aanvraag dien je verplicht een aantal bijlagen toe te voegen:

  1. bestuursledenlijst
  2. activiteitenoverzicht
  3. bewijs van verzekering
  4. statuten (enkel voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid)

Voor de bijlagen 1 en 2 dien je gebruik te maken van de invulsjablonen, die je onderaan deze pagina bij de documenten kan downloaden. Vul deze eerst in en bewaar ze op je computer vooraleer je het online aanvraagformulier invult. Zorg ook dat je bij het invullen zeker een kopie/ scan van verzekering klaar hebt en desgevallend van de statuten.

Jeugdadviesraad

Daarnaast kunnen Maldegemse verenigingen ook aansluiten bij de gemeentelijke Jeugdadviesraad van Maldegem. Zowel verenigingen als deskundigen kunnen lid worden van deze adviesraad. Lidmaatschap geeft het voordeel dat je mag deelnemen aan het proces om advies te geven over het gemeentelijk jeugdbeleid.

Meer informatie over de erkenning als jeugdvereniging vind je in het reglement onderaan de pagina.

Contact