Taken

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet in artikel 1.3.3. in de oprichting van een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Samenstelling

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening telt minimum 9 leden en maximum 13 leden, de voorzitter inbegrepen.

Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. 

Contact