Huwen in Maldegem

Vastleggen huwelijksdatum

Huwelijksdatum en -uur kunnen vastgelegd worden één jaar voor datum van huwelijk.

Voorwaarden

 • Eén van de partners moet ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Maldegem.
 • Beiden moeten minstens 18 jaar zijn.

Huwelijksaanmelding

De huwelijksaanmelding doe je minimaal de vijftiende dag en maximaal zes maanden vóór het huwelijk. Als je deze termijn niet respecteert, dan kan het huwelijk niet doorgaan op de geplande datum. Beide partners moeten aanwezig zijn bij de dienst burgerlijke stand en moeten hun identiteitskaart bij zich hebben.

 • De dienst burgerlijke stand zorgt voor alle nodige documenten zoals geboorte-, overlijdens- of echtscheidingsakte als die werden opgemaakt in een Belgische gemeente en als de betrokkenen ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.
 • Buitenlandse akten moeten door de huwelijkskandidaten zelf worden aangevraagd in hun land van herkomst.

Meenemen

 • Identiteitskaart van beide partners.
 • Naam en/of rijksregisternummer en het aantal van de getuigen. Je kan maximum vier getuigen hebben in totaliteit.

Locatie, uren en taal, receptie (facultatief)

 • Het huwelijk is steeds in de trouwzaal in het gemeentehuis.
 • Trouwen kan elke werkdag van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, op zaterdag van 9.00 tot 11.30 uur.
 • Het huwelijk is in het Nederlands. Als één van de partners deze taal niet spreekt, ben je verplicht om op eigen kosten een beëdigde tolk mee te brengen.
 • Willen jullie na de plechtigheid zelf een glas aanbieden aan jullie genodigden, dan kunnen jullie gebruik maken van de foyer waar glazen en een koelkast ter beschikking zal gesteld worden. Graag op voorhand of ten laatste bij de huwelijksaanmelding meedelen of jullie gebruik wensen te maken van deze faciliteiten en met hoeveel personen jullie aanwezig zullen zijn. Jullie moeten zelf voorzien in de bediening en de opruiming achteraf. Het aanbieden van een drankje wordt beperkt tot een half uurtje. De drank kan de dag voordien binnengebracht worden in de keuken. Om praktische redenen vragen wij om telefonisch contact op te nemen met de dienst burgerzaken (tel. nr. 050/72.89.44 of 050/72.89.43). Er mag geen receptie aangeboden worden bij een gratis huwelijk op woensdag.

Prijs

 

 • Huwen op zaterdag: € 200
 • Huwen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: € 125
 • Huwen op woensdag: gratis (receptie niet mogelijk)

De kosten voor een huwelijksceremonie worden gefactureerd. De betaling gebeurt vóór het huwelijk.
De kostprijs van het trouwboekje (€ 21) betaal je op het moment van de huwelijksaanmelding. 

Meer informatie vind je in het retributiereglement onderaan de pagina.

Huwen in het buitenland

Ben je gehuwd in het buitenland, dan meld je je aan bij de dienst burgerlijke stand met je buitenlandse huwelijksakte. Dat document moet vertaald zijn naar het Nederlands en voorzien zijn van de nodige legalisaties. 

Overschrijving buitenlandse akte

Belgen die voor een lokale overheid in het buitenland gehuwd zijn, kunnen bij hun terugkeer in België vragen om de huwelijksakte over te schrijven in de registers van burgerlijke stand van hun eerste woonplaats in België.

Procedure

 • De burger dient een voor eensluidend verklaard afschrift van de buitenlandse huwelijksakte in.
 • De huwelijksakte moet voorzien zijn van de nodige legalisaties.
 • De akte moet vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Voordelen

Een overschrijving in de registers van burgerlijke stand is niet verplicht maar heeft voordelen:

 • Als je een uittreksel uit de huwelijksakte nodig hebt, wend je je tot de gemeente die de overschrijving heeft gedaan.
 • Als je geen huwelijksboekje ontving in de huwelijksplaats, kan je er een bekomen van de ambtenaar van burgerlijke stand die de akte heeft overgeschreven.

Contact