Vergunning vreugdeschoten

Voor het lossen van vreugdeschoten (ook gekend als schieting, naar aanleiding van bv. een huwelijk) is een toelating van de burgemeester nodig.

Aanvragen

Je kan een aanvraag indienen via het online webformulier of via kabinet.burgemeester@maldegem.be. Gelieve de toelating ten laatste 14 dagen op voorhand aan te vragen. 

Na goedkeuring door de burgemeester ontvangt de aanvrager een mail en/of brief als bewijs van toelating. De lokale politie ontvangt een kopie van de vergunning en zal toezicht houden.Indien men zich niet aan de vergunning houdt, zal er politioneel opgetreden worden. 

Voorwaarden

Het afvuren van schoten mag niet langer dan 30 minuten duren en is verboden na 21.00 uur. 

Het is enkel toegelaten om vreugdeschoten af te vuren. Het ontsteken van feestvuurwerk (door particulieren) of het oplaten van wensballonnen is verboden. Deze laatsten zijn algemeen verboden krachtens art. 64/1 §1 van het  algemeen politiereglement  Maldegem (GAS reglement). 

Contact