Inbuizen straatgracht

Het inbuizen van grachten in Maldegem is beperkt tot maximaal 7,5 meter en dit enkel voor de strikt noodzakelijke toegangen tot het private domein, zoals bv. een oprit. Elke andere inbuizing is verboden. De inwoner koopt het materiaal aan dat nodig is voor het plaatsen van de inbuizing waarna de gemeente de inbuizing plaatst.

Het volledig inbuizen van een straatgracht is verboden. Een uitzondering op de 7,5m is enkel mogelijk als je kan aantonen dat een bredere inbuizing nodig is omwille van de grote draaicirkel van een voertuig (bvb. bij landbouwverkeer, vrachtwagens, ...).

Aanvraagprocedure

  • Vul het aanvraagformulier voor het inbuizen van een straatgracht in. Voeg hierbij een inplantingsplan toe van het perceel waarop is aangeduid waar de inbuizing moet komen.
  • Dien de aanvraag in bij de dienst Infrastructuur - Wegen & Riolering.
  • Het college van burgemeester en schepenen zal de aanvraag beoordelen en al dan niet goedkeuren.

Volgende stappen

  • Na de goedkeuring van het schepencollege moet je het nodige materiaal bestellen. Het materiaal moet voldoen aan het standaardbestek voor wegenbouw (meest recente versie). Dat staat beschreven in het advies dat bij de toelating tot inbuizing zit.
  • Zodra het materiaal op de locatie is, contacteer je de dienst Infrastructuur om af te spreken voor de uitvoering van de werken.

Aandacht

  • Als je recent een bouwaanvraag hebt ingediend, dan is de kans groot dat je bij je vergunning reeds de toelating voor het inbuizen hebt verkregen. Je moet dan wel nog het aanvraagformulier invullen en indienen zodat de werken kunnen worden ingepland.
  • Als je een oprit wil aangeleggen bovenop de inbuizing, dan doe je dit via een afzonderlijke toelatingsaanvraag.

Contact