Kapellen van Maldegem

Open Monumentendag vierde in 2013 haar 25e verjaardag met Het beste van Open Monumentendag. In Maldegem focusten we op een aantal van de ‘beste’ kapellen in Maldegem-Centrum. Geïnteresseerden konden onder meer een kijkje nemen in de herbestemde kapel en de ontvangstkamer van het klooster van de Zusters Maricolen, de Kapel van Reesinghe en de gerestaureerde Theresiakapel in de Katsweg.

Het restauratieproject van de Theresiakapel was een samenwerking van het gemeentebestuur met het Erfgoedcomité Maldegem en de Mevrouw Courtmansschool. Met dit project wil het gemeentebestuur een voorbeeld stellen naar alle kapeleigenaars inzake behoud en herwaardering van kapellen.

Bovendien inventariseerde het Erfgoedcomité i.s.m. de medewerkers Cultuur & Toerisme het kleinschalig religieus erfgoed dat zichtbaar is op het openbaar domein. De 25 meest markante kapellen zijn gebundeld in een brochure.

Via de Cultuurdienst kan je ook een PowerPointpresentatie van de 25 meest markante kapellen aanvragen.

Contact