Open Monumentendag

Ieder jaar is het op de tweede zondag van september Open Monumentendag (OMD). Tijdens Open Monumentendag zetten we onroerend erfgoed in de kijker. Zo willen we iedereen bewust maken om samen zorg te dragen voor ons erfgoed. Zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium maar ook het varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed kan deel uitmaken van het programma.

Open Monumentendag is een initiatief van de Vlaamse Overheid, de provincies en steden en gemeenten, en gebeurt met de steun van verschillende commerciële partners. De coördinatie en dagelijkse werking van OMD worden verzorgd door Herita vzw. De lokale coördinatie gebeurt door Erfgoedcomité Maldegem in samenwerking met de Cultuurdienst en het gemeentearchief.

Contact