Kermissen en foren

In Maldegem-Centrum is er kermis met carnaval en Maldegem Kermis (derde zondag van september). Er staan ook kermisattracties tijdens de wijkkermissen van Adegem, Kleit, Donk, Westeinde-Bogaarde en Middelburg. Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating als een kermis mag doorgaan.