Maak hier een afspraak om je Kids-ID aan te vragen

Maak hier een afspraak om je Kids-ID af te halen

De Kids-ID is een reisdocument voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar die binnen Europa reizen. De Kids-ID is verplicht zodra het kind buiten ons land reist. De kaart is drie jaar geldig. Je wordt echter niet verwittigd wanneer de kaart vervallen is.

Wanneer de foto die op de kaart staat, niet meer gelijkend is, wordt de kaart echter best eerder vernieuwd.

Opgelet! Het kind moet steeds aanwezig zijn bij aanvraag, vergezeld door minstens 1 ouder of voogd.

Voorwaarden

  • Het kind moet ingeschreven staan in de gemeente.
  • Het kind moet de Belgische nationaliteit bezitten.
  • Het kind moet vergezeld zijn van één van de ouders of een voogd.

Aanvraag

Je verkrijgt de kaart bij de dienst bevolking van de gemeente waar het kind is ingeschreven.

Als de ouders op een verschillend adres gedomicilieerd zijn, moet de Kids-ID aangevraagd worden in de woonplaats waar het kind is ingeschreven. Beide ouders kunnen dit aanvragen.

De aanvraag gebeurt enkel op afspraak. Gebruik hiervoor de 1ste knop bovenaan deze pagina.

Meenemen

  • Recente en geldige pasfoto
  • Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

Afhalen

Na twee à drie weken ontvang je de codes voor de activatie van de kids-ID. Bij spoedaanvragen worden deze codes op de dienst bevolking geleverd.

Met deze codes kan één van de ouders of de voogd de Kids-ID afhalen bij de dienst bevolking. Het kind moet hierbij niet aanwezig zijn. Oude Kids-ID’s moet je inleveren bij de afhaling.

Ook voor de afhaling moet je steeds een afspraak maken: zie 2de knop bovenaan deze pagina.

Prijs

  • Gewone procedure: € 8,30
  • Dringende procedure (2 werkdagen na aanvraag): € 118
  • Zeer dringende procedure met levering in Brussel (1 werkdag na aanvraag): € 154,20

Meer informatie vind je in onderstaand belastingreglement.

Uitzonderingen

Een voorlopige kaart kan niet meer aangevraagd worden in de regionale dienst te Gent maar enkel en alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen in Brussel.

Contact