Landbouwadviesraad

De landbouwadviesraad adviseert het gemeentebestuur over allerlei landbouwaangelegenheden. In deze adviesraad zetelen vertegenwoordigers van de vakorganisaties, landbouwers, polderbesturen e.a.

Een aantal keer per jaar, afhankelijk van de noodzaak en onderwerpen, komt de raad bijeen.

 

Lut D'Hondt
Voorzitter

terpaddepoele@hotmail.com  

Johan De Cuyper
Ondervoorzitter

jdecuyper@skynet.be

 

Secretaris

Milieudienst

milieudienst@maldegem.be

Contact