Machtiging praalwagen carnaval

Iedereen/elke groep die een praalwagen heeft en die met een praalwagen in het kader van carnavaleske activiteiten van start- naar eindplaats wil rijden op de openbare weg en op reglementaire wijze wil deelnemen aan het verkeer moet een machtiging aanvragen bij de gemeente waar wagen vertrekt en de gemeente waar de stoet plaatsvindt.

Voorwaarden

Een praalwagen moet aan een aantal voorwaarden voldoen om op een relgementaire wijze te kunnen deelnemen aan het verkeer. Meer informatie over de reglementering van de praalwagens vindt u in het document 'bijlage extra informatie praalwagen' en via onderstaande linken.

Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  • slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie of voor proefritten voor die manifestatie
  • een maximale snelheid van 25 km/u respecteren
  • voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging voor  praalwagens

De gemeente Maldegem legt drie bijkomende voorwaarden op omwille van de veiligheid en overlast:

  • Maximum afmetingen Maldegem carnaval: de praalwagen mag niet langer zijn dan (L) 50 meter, niet breder dan (B) 3,5 meter en niet hoger dan (H) 4,25 meter.
  • Buiten het traject van de stoet en buiten de proefritten, mogen er tijdens de verplaatsingen buiten de bestuurder geen personen aanwezig zijn op de praalwagen.
  • De bestaande regelgeving inzake geluidsoverlast en milieu dient - tenzij er een specifieke regelgeving van toepassing is- te worden nageleefd.

Machtiging aanvragen

Via het formulier bovenaan deze pagina kan je een machtiging aanvragen. De aanvraag moet ingediend zijn minimum 14 werkdagen voor de eigenlijke manifestatie.

Let op!

Deelnemen aan de stoet mag enkel wanneer u in het bezit bent van een vergunning. Om veiligheidsredenen houdt de politie steekproeven om voertuigen en praalwagens te controleren.

De machtiging/vergunning geldt enkel voor het jaar van de aanvraag.

Meer info

Meer informatie over de reglementering van de praalwagens vindt u in het document 'bijlage extra informatie praalwagen' en via onderstaande linken.

Contact