932_websitebanner

Maldegem boomt project

We zijn er als Lokaal Bestuur van overtuigd dat ruimte geven aan groen en water de woon- en leefkwaliteit van onze woonkernen zal versterken. Daarom kiezen we met het project "Maldegem Boomt" voor meer bomen en struiken in de woonkernen en willen we streekeigen groen de ruimte geven om te groeien. Tegelijk kiezen we voor ontharding, zodat we water kunnen opvangen en laten infiltreren.

Komende maanden zullen we verschillende locaties in Maldegem aanpakken en opfrissen met meer groen en minder verharding:

  • Het Vredesplein in Maldegem-centrum
  • Het pleintje aan de Stationsstraat en de 39ste Linielaan
  • De Oude Staatsbaan in Adegem
  • Het fietspad ter hoogte van Ter Walle in Adegem
  • Het grasperk langsheen de Boslaan
  • Een bufferzone ter hoogte van de Zandakkers in Adegem

Op deze manier willen we als Lokaal Bestuur het goede voorbeeld tonen en elke inwoner inspireren om hetzelfde te doen in de eigen woonomgeving.

Ben jij benieuwd wat onze plannen zijn voor deze locaties of heb je zelf suggesties om deze pleintjes en zones groener in te richten? Raadpleeg de verschillende locaties via mijn.maldegem.be en dien jouw opmerkingen en suggesties digitaal in.

De actie “Maldegem Boomt” valt onder werf 1 van het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP).

Contact