klimaatgezondmaldegem

Maldegem boomt project

We zijn er als Lokaal Bestuur van overtuigd dat ruimte geven aan groen en water de woon- en leefkwaliteit van onze woonkernen zal versterken. Daarom kiezen we met het project "Maldegem Boomt" voor meer bomen en struiken in de woonkernen en willen we streekeigen groen de ruimte geven om te groeien. Tegelijk kiezen we voor ontharding, zodat we water kunnen opvangen en laten infiltreren.

Deze projecten werden ondertussen gerealiseerd:

  • Een bufferzone ter hoogte van de Zandakkers in Adegem

Verschillende locaties in Maldegem worden de komende maanden nog aangepakt en opgefrist met meer groen en minder verharding:

  • Het Vredesplein in Maldegem-centrum (start werken: voorjaar 2024)
  • Het pleintje aan de Stationsstraat en de 39ste Linielaan (start werken: voorjaar 2024)
  • Het grasperk langsheen de Boslaan (uitvoering: voorjaar 2024)
  • Plein aan Pastoor De Swaeflaan en Arnold Van Maldegemlaan in Donk (start werken: najaar 2024)
  • De Oude Staatsbaan in Adegem (timing uitvoering: voorlopig nog niet gekend)
  • Het fietspad ter hoogte van Ter Walle in Adegem (timing uitvoering: voorlopig nog niet gekend)

Voor 3 projecten (Boslaan, Vredesplein en 39e Linielaan) werd een subsidie goedgekeurd bij het plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het Herstelfonds.

Op deze manier willen we als Lokaal Bestuur het goede voorbeeld tonen en elke inwoner inspireren om hetzelfde te doen in de eigen woonomgeving.

Ben jij benieuwd wat onze plannen zijn voor deze locaties of heb je zelf suggesties om deze pleintjes en zones groener in te richten? Raadpleeg de verschillende locaties via mijn.maldegem.be of bekijk de plannen via de hieronder vermelde documenten. 

De actie “Maldegem Boomt” valt onder werf 1 (vergroening) en werf 4 (droogteproblematiek) van het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP).

Contact