klimaatfoto-maldegem-met-label-website.jpg

Klimaatplan Maldegem

Burgemeestersconvenant

In 2008 keurde de Europese Commissie het klimaat- en energiepakket goed en lanceerde vervolgens het Burgemeestersconvenant.

Het doel is de erkenning en ondersteuning van de inspanningen die lokale overheden leveren voor een duurzaam klimaat- en energiebeleid. Sindsdien is het Burgemeestersconvenant uitgegroeid tot een beweging van ondertussen meer dan 7.000 ondertekenaars verspreid over Europa, die bijdragen aan de realisatie van de ambitieuze EU doelstellingen. Hiertoe verbinden lokale overheden zichzelf ertoe om tegen 2020 minstens 20% van hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het gemeentebestuur van Maldegem heeft de burgemeestersconvenant op 26 maart 2015 ondertekend.

Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen zijn ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant verplicht om de uitstoot op hun grondgebied gedetailleerd in kaart te brengen (nulmeting) en, binnen een jaar na hun ondertekening, een ‘Actieplan voor Duurzame Energie’ in te dienen, waarin hun belangrijkste voorgenomen acties worden aangegeven.

Klimaatplan Maldegem

Internationale klimaatconferenties in Kyoto, Copenhagen, Parijs leren ons dat de globale opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden mag bedragen als men de effecten van de klimaatverandering beheersbaar wil houden. Ook Vlaanderen en onze gemeente Maldegem zal in de toekomst gevat worden door klimaatveranderingen.

Vandaar dat we als gemeentebestuur overgaan tot actie. De gemeente wil samen met haar inwoners, verenigingen en bedrijven werk maken van een klimaatgezond Maldegem. Het klimaatplan geeft aan hoe we de komende jaren willen evolueren naar een duurzame gemeente. Het plan wijst de richting aan, waar we naartoe willen en bevat concrete acties over alle beleidsdomeinen heen die we graag met u willen opstarten. Elk van ons denkt na over de toekomst van onze kinderen, onze kleinkinderen. We wensen allen dat zij het goed zullen hebben en dat ze mogen opgroeien in een gezonde omgeving. Vandaar deze warme oproep aan alle inwoners om samen te werken aan een klimaatgezond Maldegem.

Het bestuur heeft het actieplan nu ingediend. Bekijk het actieplan via onderstaande link.
Via onze facebookpagina 'Maldegem Klimaatgezond' houden we de inwoners op de hoogte van acties, beschikbare premies en allerlei informatie rond klimaat en energie.

Opmerkingen en suggesties over het plan kunnen worden ingediend bij de milieudienst via milieudienst@maldegem.be.

Contact