Milieuadviesraad

De milieuadviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, landbouw en geïnteresseerde burgers. In totaal kunnen maximum 30 stemgerechtigde leden in de milieuadviesraad zetelen.

We streven ernaar dat alle groeperingen evenwichtig (elk een derde) vertegenwoordigd zijn in de milieuadviesraad.

De milieuadviesraad komt een aantal keer per jaar bijeen, afhankelijk van noodzaak, om bepaalde onderwerpen te bespreken. Dit kan gaan van het uitstippelen van aanbevelingen in verband met het milieu- en natuurbeleid tot het gemeentebestuur adviseren, evalueren van beleidsnota's betreffende het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, enzovoort.

De milieuadviesraad zoekt nieuwe leden, mail naar milieudienst@maldegem.be voor meer informatie.

 

Frederik Dobbelaere
Voorzitter

frederik.fredo@skynet.be

Emmanuel Vandevelde Ondervoorzitter

emmanuel.vandevelde@gmail.com

 

Sonja Van de Moere
Secretaris

info@vastgoedappart.be

 

Contact