IMG_36811

Moraliteitsattest

Als (toekomstig) uitbater heb je een moraliteitsattest nodig om een vergunningsaanvraag voor een drankgelegenheid gegiste/sterke dranken te kunnen indienen.

Het attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus niet uitgesloten is om gegiste en sterke dranken te schenken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Voorwaarde

Je vraagt het moraliteitsattest persoonlijk aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Prijs

De dienst Bevolking van je woonplaats levert dit attest gratis af.

Contact