Niet-unieburger: aanvraag machtiging tot vestiging

Maak hier een afspraak

Een aanvraag machtiging tot vestiging is individueel en persoonlijk. Kinderen zullen dus ook een aanvraag moeten indienen als zij de K-kaart willen ontvangen.

Na een periode van 5 maanden, te tellen vanaf de indiening van de aanvraag kan de machtiging tot vestiging worden toegekend, hierna wordt je ingeschreven in het bevolkingsregister in plaats van het vreemdelingenregister.

Wat meenemen

Bij opstart van de procedure:

  • Geldig paspoort land van herkomst
  • Elektronische verblijfskaart B (F-kaart in sommige gevallen)
  • 1 recente pasfoto met witte achtergrond

Na 5 maanden:

Na een periode van 5 maanden kan de machtiging tot vestiging toegekend worden (de periode van 5 maanden begint te tellen na indiening van de aanvraag 'machtiging tot vestiging'), je dient een nieuwe afspraak te maken en volgende documenten mee te brengen:

  • Geldig paspoort land van herkomst
  • Elektronische verblijfskaart B (F-kaart in sommige gevallen)
  • Bijlage 16bis
  • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
  • € 24,60 voor de nieuwe K-kaart

Contact