Niet-unieburger: aankomst uit buitenland voor meer dan drie maanden

Maak hier een afspraak

Burgers die geen onderdaan van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) zijn, worden derdelanders genoemd.

Er bestaan verschillende procedures waardoor een derdelander een verblijfsrecht in België kan verkrijgen. Bijvoorbeeld via gezinshereniging, au-pairs, onderzoekers, niet-EU studenten en stagiairs.

Om langer dan drie maanden in België te verblijven en zich hier te vestigen, moeten visumplichtigen en niet-visumplichtigen hiervoor een machtiging of toelating krijgen. Ze moeten ook in het bezit zijn van een geldig paspoort.

Aanvraag

Voor een verblijf van meer dan drie maanden moet er een aanvraagprocedure worden gestart die verschilt naargelang de categorie van de vreemdeling en de motivatie van het verblijf. Hierop bestaan er tal van voorwaarden, soorten procedures en uitzonderingen. Voor meer info neem je best contact op met de dienst vreemdelingen.

 

Wat meenemen

  • geldig paspoort met eventueel visum

 

 

Contact