Ombouw N49 tot snelweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte in de zomer van 2023 met de omvorming van de Expresweg N49 - op het grondgebied Maldegem - tot een volwaardige autosnelweg. Door de omvorming van de gewestweg wordt de maximaal toegelaten snelheid voor het verkeer opgetrokken tot 120 km/u. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer veiliger en vlotter verloopt.

Veiliger en vlotter verkeer langs de N49

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, behoort bij de belangrijkste havenroutes van Vlaanderen. Op het grondgebied van Damme en Maldegem wordt de N49 onderbroken door een aantal kruispunten, al dan niet uitgerust met verkeerslichten. In combinatie met de snelheid levert dat soms onveilige situaties op. Om het verkeer er veiliger en vlotter te laten verlopen, werkt de Vlaamse overheid deze kruispunten weg.

Wegen en verkeer: ombouw N49 tot autosnelweg


Ombouw N49 tot snelweg tussen Damweg en Leopoldkanaal

De omvorming van de N49 tot snelweg verloopt in verschillende deelprojecten. Dit deelproject bevindt zich bij de Natiënlaan tussen het Leopoldkanaal en de Damweg in Damme.

Welke veranderingen worden er doorgevoerd?

 • De Natiënlaan (N49) tussen het Leopoldkanaal en de Damweg in Damme wordt omgevormd tot snelweg zodat gemotoriseerd verkeer vlot kan doorrijden.
 • Voor het lokale verkeer van Middelburg en grondgebied Damme werd een parallelweg langs de N49 aangelegd tussen de Lapscheurestraat en de Hoornstraat naast de Natiënlaan. Deze parallelweg zal doorgetrokken worden tot aan het Leopoldkanaal zodat lokaal verkeer niet via de drukke N49 hoeft te rijden.
 • Fietsers en gemotoriseerd verkeer die van de ene zijde van de Waterpolder naar de andere gaan, zullen gebruik kunnen maken van een tunnel voor fietsers en auto’s. Het drukke kruispunt wordt weggehaald.
 • Aan de Verloren Kreek wordt onder de Natiënlaan een ecopassage aangelegd voor zoogdieren en amfibieën. Zo kunnen zij veilig onder de N49 door.

Verschillende fases

 • Voorbereidingswerken | van 7 augustus 2023 tot eind 2023
  • Het terrein wordt bouwklaar gemaakt.
  • De verbindingsweg tussen de Damweg en de Hoornstraat wordt aangelegd.
  • De nutsmaatschappijen verplaatsen of vernieuwen hun kabels en leidingen.
 • Fase 1 | van 8 januari 2024 tot eind 2024
  • Er wordt een tijdelijke voetgangersbrug geplaatst over de Hoornstraat en de Natiënlaan.
  • Er wordt gewerkt op de Oostelijke kant van de Natiënlaan (kant Middelburg).
 • Fase 2 | van eind 2024 tot midden 2025
  • Er wordt gewerkt op de Westelijke kant van de Natiënlaan (kant Damme).


(c) Agentschap Wegen en Verkeer

Meer informatie

Contact