Wegen-, infrastructuurwerken en omleidingen

Een overzicht van alle grote werkzaamheden en omleidingen in opdracht van het gemeentebestuur, Agentschap Wegen en Verkeer en door  aannemers en nutsbedrijven kan je raadplegen via de "Hinder in kaart" applicatie van de Vlaamse Overheid. Voor de volledige functionaliteit vind je ook de externe link naar deze toepassing via Geopunt Vlaanderen - hinder in kaart.