Wegen-, infrastructuurwerken en omleidingen

Een overzicht van alle grote werkzaamheden en omleidingen in opdracht van het gemeentebestuur, Agentschap Wegen en Verkeer en door  aannemers en nutsbedrijven kan je raadplegen via het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) hieronder. Onderaan vind je ook de externe link naar deze kaart via Geopunt Vlaanderen - hinder in kaart.