Erfgoedcomité

Erfgoedcomité Maldegem is een werkgroep van Cultuuradviesraad Maldegem. Als een echt adviesorgaan formuleert deze werkgroep adviezen met betrekking tot het erfgoedbeleid en stedenbouwkundige vergunningen in Maldegem.

Samen met de cultuurdienst en met de hulp van allerlei organisatoren en erfgoedactoren zorgt het Erfgoedcomité er ook voor dat het grote publiek op Erfgoeddag (3e zondag van april) en Open Monumentendag (2e zondag van september) kan genieten van het waardevolle erfgoed van Adegem, Maldegem en Middelburg.

Ben jij geïnteresseerd om als vrijwilliger binnen het erfgoedcomité aan de slag te gaan? Neem dan zeker contact op met de cultuurdienst.