Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bij de documenten vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken.

 

Wat betreft het openbaar onderzoek 'meest kwetsbare waardevolle bossen':

Op 16 mei 2017 startte het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart met ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’. Dit volgde uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 om uitvoering te geven aan artikel 90ter van het Bosdecreet.


De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart terug in te trekken. Dit is gebeurd door het aanpassen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017. Bijgevolg is het openbaar onderzoek zonder voorwerp geworden. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet. Dit bericht wordt ook bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de Vlaamse overheid met betrekking tot dit thema.

Door deze beslissing komen we wat betreft de bescherming van bossen terug op de situatie zoals deze bestond vóór 31 maart 2017. De bescherming van bossen tegen ontbossen wordt geregeld door artikel 90bis van het Bosdecreet en het artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Voor vragen kan u nog steeds terecht bij de 1700 lijn.

Contact