Opvangplaats aanbieden

Heb jij #PlekVrij voor Oekraïners op de vlucht? Wil jij ook helpen om deze mensen tijdelijk een veilige, huiselijke opvangplaats te bieden, laat het ons zeker weten.

Bied hier een opvangplaats aan

Algemene vragen 

Wat wordt van mij verwacht?

  • Je stelt je opvangplaats minstens 3 maanden ter beschikking
  • Je voorziet de vluchtelingen van de nodige basisbehoeften in comfort, veiligheid en privacy: Gebruik keuken en badkamer, verwarming, aparte kamer,...
  • Je levert een uittreksel uit het strafregister af.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Een medewerker van de gemeente Maldegem zal je telefonisch contacteren voor een verkennend gesprek. 

Ik vang al Oekraïense vluchtelingen op, maar mijn aanmeldprocedure verliep niet via de gemeente Maldegem. Moet ik dit laten weten?

Ja, laat het ons weten via LOI@maldegem.be. Zo kunnen we ook jou op de hoogte houden met belangrijke informatie of ondersteuning bieden indien nodig.

Ik kan geen gezin opvangen. Kan ik iets anders doen om te helpen?

Vanuit de gemeente zijn we op zoek naar vrijwilligers om onze activiteiten te begeleiden/ondersteunen.

Registreer je hier als vrijwilliger

Waar kan ik de PowerPoint van de infoavond downloaden?

Download hier de PowerPoint

Veelgestelde vragen van gastgezinnen

Heeft de vluchteling die bij mij woont recht op een uitkering of ziekteverzekering?

Na registratie hebben ze meteen recht op een beschermd statuut. Daar hoort ook het recht op financiële ondersteuning (zoals een leefloon) bij.

Er moeten 2 voorwaarden vervuld zijn:

      1. De betrokkene heeft een attest van tijdelijke bescherming en
      2. De betrokkene heeft zich al aangemeld bij de gemeente en kan dat ook aantonen met de bijlage 15

Krijg ik een vergoeding als gastgezin?

Je kan als gastgezin een vergoeding aanvragen bij OCMW Maldegem via jouw contactpersoon.

Moet ik mijn verzekeringen aanpassen als ik mensen opvang?

Hierover is nog geen eenduidig antwoord vanuit de verschillende verzekeringsinstanties. Je neemt best contact op met je verzekeraar voor de juiste informatie. 

Bij wie kan ik terecht met vragen over de opvang als gastgezin?

Bij vragen kan je terecht bij je lokaal contactpersoon. Heb je nog geen contactpersoon Bij OCMW Maldegem, neem dan contact op met het algemeen nummer 050 72 72 10.

Kan ik als gastgezin voorkeuren doorgeven van wie ik kan opvangen?

Tijdens het verkennend telefoon gesprek zal er nagegaan worden hoe jullie opvang er concreet uitziet.  Binnen dit gesprek kunnen voorkeuren zeker worden aangegeven. Dit is namelijk heel belangrijk voor in de verdere fase.  Bij een toewijzing zal men trachten een zo goed mogelijke match te maken tussen Oekraïner en gastgezin.

Wat als het toch niet de juiste match blijkt te zijn?

Het opvangen van mensen is bijzonder nobel, maar niet altijd even evident. Het kan dus dat er in deze periode problemen opduiken waardoor een vervroegd vertrek beter is voor beide partijen. Dat is uiteraard steeds mogelijk. Als gastgezin neem je dan best contact op met je lokaal contactpersoon (of het algemeen nummer 050 72 72 10) om een overplaatsing te bekijken.

Kan ik gebruik maken van een tolk?

Ja, de gemeente heeft inmiddels al een 5-tal tolken ter beschikking. Indien je daar wenst gebruik van te maken, gelieve contact op te nemen met je lokaal contactpersoon van het OCMW of op het algemeen nummer.

Wat gebeurt er na de lokale crisishuisvesting?

We hopen dat de oorlog in Oekraïne snel achter de rug zal zijn. Velen onder hen willen zo snel mogelijk terug naar huis.

Indien de crisis blijft aanhouden, zullen de bevoegde diensten verder werk maken van integratie en hen toeleiden naar de reguliere huizenmarkt.

Kunnen Oekraïense kinderen hier naar school?

Ja, ieder kind heeft recht op onderwijs. Lagere schoolkinderen die worden opgevangen, mogen worden ingeschreven op school.

Voor de leerlingen van het secundair blijven de lessen van het Oekraïens onderwijs ook doorgaan. De overheid van het land zette een digitaal leerplatform op om wereldwijd onderwijs te kunnen voorzien voor de leerlingen.

Contact