Aangifte overlijden

Een overlijden moet je steeds aangeven bij het gemeentebestuur. Bij een overlijden in Maldegem, meldt de begrafenisondernemer zich bij de dienst burgerlijke stand.

Aangifte

Meenemen

  • Identiteitskaart en, indien van toepassing, het trouwboekje van de overledene.
  • Model IIIC of model IIID (voor kinderen jonger dan 1 jaar), ingevuld en ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • Medisch attest, ingevuld en ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • Indien van toepassing: de aanvraag tot crematie ingevuld en ondertekend door de aanvrager of de vrijgave van de politie en/of het parket.
  • In geval van crematie en als er geen vrijgave is: verslag van de beëdigd geneesheer.
  • Aanvraagdocument voor de ligplaats op het kerkhof.

Afhandeling

De overlijdensakte wordt opgemaakt en de documenten worden overhandigd aan de begrafenisondernemer.

Toelating tot crematie en de vervoerstoelating van de as worden getekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Deze documenten worden niet onmiddellijk meegegeven.

Contact