Aangifte overlijden

Maak hier een afspraak om een overlijden aan te geven (enkel voor begrafenisondernemers)

Aangifte

Een aangifte overlijden moet steeds online aangegeven worden bij het gemeentebestuur door de begrafenisondernemer. Alle noodzakelijke documenten moeten digitaal aangeleverd worden. 

Afhandeling

Na verwerking van de online aangifte, ontvangt de begrafenisondernemer een bevestigingsmail waarin vermeld staat dat hij de nodige documenten kan afhalen bij de dienst Burgerlijke Stand. De originele documenten dienstig voor het gemeentebestuur, worden op datzelfde moment afgeleverd door de begrafenisondernemer.

Maak hier een afspraak

Op te halen documenten

  • Overlijdensakte
  • Verlof tot vervoer
  • Attest van aanwezigheid

Mee te nemen documenten

  • Identiteitskaart, rijbewijs en, indien van toepassing, het trouwboekje van de overledene.
  • Model IIIC of model IIID (voor kinderen jonger dan 1 jaar), ingevuld en ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • Medisch attest, ingevuld en ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • Indien van toepassing: de aanvraag tot crematie ingevuld en ondertekend door de aanvrager of de vrijgave van de politie en/of het parket.
  • In geval van crematie en als er geen vrijgave is: verslag van de beëdigd geneesheer.
  • Aanvraagdocument voor concessie.

 

Contact