Parkeerplaatsen voor korte duur (kortparkeren)

Bij parkeerplaatsen voor korte duur, die in de meeste gevallen zijn gelegen in de buurt van zaken waar slechts een kortstondig bezoek noodzakelijk is, geldt een maximumduur van 30 minuten waarbinnen kosteloos kan worden geparkeerd. Deze parkeerplaatsen of parkeerstroken zijn telkens geldig op iedere dag van 9.00 uur tot 18.00 uur (dus ook op zon- en feestdagen).

Parkeerplaatsen voor korte duur in Maldegem

De parkeerplaatsen voor korte duur worden aangeduid door middel van de borden E9a met het symbool parkeerschijf en onderbord '30 min. iedere dag van 9.00 uur tot 18.00 uur'. Tussen deze uren is het gebruik van de parkeerschijf verplicht en is het kosteloos parkeren toegestaan voor een maximumduur van 30 minuten.

Gebruik parkeerschijf

De pijl van de parkeerschijf dient te worden geplaatst op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Kom je bijvoorbeeld om 8.47 uur aan, dan wordt de pijl op het streepje van 9.00 uur geplaatst. De parkeertijd is in dat geval beperkt tot 9.30 uur. De parkeerschijf dient duidelijk leesbaar aan de binnenkant van de voorruit te worden geplaatst.

Controle parkeren

Het parkeerbedrijf Indigo Park staat in voor de controle op de parkeerruimte waarop een beperkte parkeertijd van toepassing is. Wanneer de Europese blauwe parkeerschijf niet of incorrect achter de voorruit is aangebracht, riskeert de eigenaar van het voertuig een retributiebon te ontvangen. De kostprijs van een retributiebon bedraagt €25,00.

Aanvraag parkeerplaats voor korte duur

Uitbaters van zaken kunnen, indien de noodzaak kan worden aangetoond, aanspraak maken op een parkeerplaats voor korte duur in de nabijheid van hun uitbating. Een parkeerplaats voor korte duur kan worden aangevraagd bij de dienst mobiliteit.