Polder van Maldegem

Polders zijn openbare besturen die, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, instaan voor het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van de gemeenten waarover het gebied van de polder zich uitstrekt.

De Polder van Maldegem heeft een oppervlakte van 2.975 ha

De Polder kan politiereglementen opmaken met als doel het behoud van de dijken, waterlozingen en bevloeiingen van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.

De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen van de polder.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Ineke Hebbrecht

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Valerie Taeldeman

Adres

Kronekalseide 246

9990 Maldegem

Contact