Raad voor ontwikkelingssamenwerking (ROM)

De raad voor ontwikkelingssamenwerking (ROM) is een gemeentelijke advies- en overlegorgaan voor materies aangaande ontwikkelingssamenwerking en N-Z relaties in het algemeen.

Deze materies zijn onderdeel van een geïntegreerd beleid die tevens facetten als mensenrechten behandelt, naast migratie, vluchtelingen, verdraagzaamheid en duurzame ontwikkeling.

De ROM is het forum waarop organisaties en belangstellenden binnen het werkveld elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en debatteren. Tevens worden door de ROM gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd en activiteiten op touw gezet.

Werkterrein

  • de Noord-Zuid relaties en het hele domein van duurzame ontwikkeling.
  • Ondersteunen van plaatselijke initiatieven volgens de subsidiereglementering.
  • Inspraakorgaan voor de bevolking.
  • Coördinatie van informatiestroom naar de bevolking, scholen en pers.
  • Subsidiereglementering naleven volgens de opgestelde verdeelsleutel.

Tweemaandelijks houden de leden van de Raad een algemene vergadering, voorafgegaan door een bijeenkomst van de leden van het Dagelijks Bestuur van de Raad.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Frank DE CEUNINCK tel: 050 71 50 07

Onder-voorzitter: Rudy DE SAER tel: 050 72 86 11

Penningmeester: Christine VAN POUCKE tel: 0476 20 93 38

Secretaris: Lisa D’ Hont tel. 050 72 72 12

Contact