Rato vzw (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen)

Het gemeentebestuur van Maldegem is bij RATO vzw aangesloten voor de bestrijding van ratten.

De vzw. doet in andere gemeenten ook aan bestrijding van:

  • invasieve plantaardige exoten (zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem)
  • kippen, katten en duiven
  • ganzen
  • inheemse overlastsoorten (zoals duiven, eenden, kraaiachtigen, vossen en steenmarters)

De inwoners van de aangesloten gemeenten krijgen persoonlijk advies en hulp bij de bestrijding van de overlast door bovenvermelde dieren, in Maldegem geldt dit enkel voor de bestrijding van ratten.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Stefaan Standaert

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Jan De Metsenaere

Lid van de Raad van Bestuur

Cedric De Smet

Adres

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Contact