REN09-D: Sint-Barbarastraat - Vliegplein - Blekkersgat

De gemeente Maldegem, Veneco, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer transformeren samen het bedrijvenpark ter hoogte van Krommewege/Vliegplein/Steenhouwerslaan/Industrielaan. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd in diverse deelprojecten over een tijdsspanne van 10 jaar. Het project REN09-D betreft deelfase D waarbij in de Sint-Barbarastraat, Industrielaan (deel), Vliegplein en Blekkersgat een gescheiden stelsel wordt gerealiseerd.

Momenteel lozen de woningen en bedrijven in een gemengde riolering waarbij er wateroverlast optreed bij intensieve neerslag op diverse plaatsen in het bedrijventerrein. Met deze werken wordt het afvalwater gescheiden van het hemelwater en zal het hemelwater van dit deelproject aangesloten worden naar de nieuw gerealiseerde bufferbekkens op de uitbreidingszone van het bedrijventerrein om zo een oplossing te bieden aan de wateroverlast binnen het gebied.

Samen met deze rioleringswerken wordt de wegenis en fietspaden aangepast aan de nieuwe ontsluitingsstructuur voor het bedrijventerrein:

  • Kruispunt Sint-Barbarastraat met de Industrielaan wordt geknipt;
  • Kruispunt Krommewege/Vliegplein wordt aangepast en afgesplitst van Blekkersgat/Ringbaan, er blijft een verbinding tussen de Industriezone en de woonzone maar enkel voor personenwagens
  • Kruispunt Nijverheidslaan/Vliegplein wordt aangepast zodoende de overgang tussen hoofdlus/nevenlus wordt geaccentueerd
  • De fietspaden worden volledig vernieuwd en geoptimaliseerd

Plannen

Sint-Barbarastraat vanaf N9 tot Industrielaan 14

Vliegplein tussen Industrielaan en Rootweg (ex-Ringbaan)

Vliegplein tussen Rootweg (ex-Ringbaan) en Krommewege

Blekkersgat

Meer info?

Meer informatie over dit project kan bekomen worden bij de Dienst Openbaar Domein afdeling Wegen en Riolering.